Thứ năm,  16/09/2021

9 tháng đầu năm 2010 ước có khoảng 20 vạn lượt du khách đến Cao Lộc

LSO-Theo báo cáo của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc, trong 9 tháng đầu năm 2010, ước tính có khoảng 20 vạn lượt du khách đến địa bàn tham quan, du lịch (DL). Lễ hội Bắc Nga (Gia Cát, Cao Lộc) - Một trong những lễ hội nằm trong chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng luôn thu hút nhiều lượt du khách Lượng du khách đến với Cao Lộc chủ yếu là DL lễ hội, DL mua sắm, DL văn hóa tâm linh. Nắm được nhu cầu tham quan của du khách đến địa bàn qua các năm, nên ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội, đặc biệt là 2 lễ hội lớn nằm trong chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010 của tỉnh là: đền Mẫu Đồng Đăng và Bắc Nga; cùng với đó, quan tâm tới các điểm dừng chân, mua sắm của du khách... Qua đó đã quảng bá được sâu sắc tiềm năng DL, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thu hút đông đảo khách thập phương, khách từ Trung Quốc đến địa bàn.Thời gian tới,...

LSO-Theo báo cáo của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc, trong 9 tháng đầu năm 2010, ước tính có khoảng 20 vạn lượt du khách đến địa bàn tham quan, du lịch (DL).

Lễ hội Bắc Nga (Gia Cát, Cao Lộc) – Một trong những lễ hội nằm trong chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng luôn thu hút nhiều lượt du khách
Lượng du khách đến với Cao Lộc chủ yếu là DL lễ hội, DL mua sắm, DL văn hóa tâm linh. Nắm được nhu cầu tham quan của du khách đến địa bàn qua các năm, nên ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội, đặc biệt là 2 lễ hội lớn nằm trong chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010 của tỉnh là: đền Mẫu Đồng Đăng và Bắc Nga; cùng với đó, quan tâm tới các điểm dừng chân, mua sắm của du khách… Qua đó đã quảng bá được sâu sắc tiềm năng DL, thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội của huyện, thu hút đông đảo khách thập phương, khách từ Trung Quốc đến địa bàn.
Thời gian tới, huyện Cao Lộc sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động DL với nhiều nội dung và giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Hoàng Thịnh