Thứ ba,  27/07/2021

Hội nghị du lịch thế giới 2010

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) phối hợp với Chính phủ Malaysia tổ chức Hội nghị Du lịch Thế giới 2010 tại Kota Kinabalu (Sabah- Malaysia) từ ngày 4- 6.10. 2010. Ngành du lịch thế giới hiện đã có những động thái kịp thời nhằm phục hồi sự phát triển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Với đà tăng trưởng các tháng đầu năm 2010, UNWTO dự báo, khách đi du lịch quốc tế sẽ tăng từ 3- 4% năm trong năm 2010. Hội nghị lần này đã đánh giá và tìm ra những điểm đến hàng đầu thế giới, các tổ chức hoạt động du lịch đủ tiêu chuẩn quốc tế có khả năng tạo ra thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành.Hội nghị đã thu hút sự chú ý đến phát triển sản phẩm du lịch và chiến lược tiếp thị để tiềm năng du lịch khắp nơi trên thế giới được khai thác và phát huy tiềm năng tối đa. Các nhà hoạch định chính sách, thủ công nghiệp và các cơ quan liên quan sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về những xu hướng du lịch lớn và mới,...

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) phối hợp với Chính phủ Malaysia tổ chức Hội nghị Du lịch Thế giới 2010 tại Kota Kinabalu (Sabah- Malaysia) từ ngày 4- 6.10. 2010.

Ngành du lịch thế giới hiện đã có những động thái kịp thời nhằm phục hồi sự phát triển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Với đà tăng trưởng các tháng đầu năm 2010, UNWTO dự báo, khách đi du lịch quốc tế sẽ tăng từ 3- 4% năm trong năm 2010.

Hội nghị lần này đã đánh giá và tìm ra những điểm đến hàng đầu thế giới, các tổ chức hoạt động du lịch đủ tiêu chuẩn quốc tế có khả năng tạo ra thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành.

Hội nghị đã thu hút sự chú ý đến phát triển sản phẩm du lịch và chiến lược tiếp thị để tiềm năng du lịch khắp nơi trên thế giới được khai thác và phát huy tiềm năng tối đa.

Các nhà hoạch định chính sách, thủ công nghiệp và các cơ quan liên quan sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về những xu hướng du lịch lớn và mới, những sáng kiến của các nước trong lĩnh vực du lịch.

Theo Vietnamtourim