Thứ hai,  21/06/2021

Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2017

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3446/BVHTTDL-TCDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2017.Công văn nêu rõ, từ năm 2003 đến nay, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia được các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội luân phiên đăng cai tổ chức, đã trở thành sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về Du lịch Việt Nam nói chung và các vùng miền, địa phương nói riêng. Năm Du lịch Quốc gia sẽ được tổ chức tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.Như vậy, cho đến nay, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia đã trở thành hoạt động thường niên trong nước lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động đào tạo lại nguồn nhân lực; xây dựng, làm mới, xúc tiến sản phẩm tại các thị trường nước ngoài;...

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3446/BVHTTDL-TCDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2017.

Công văn nêu rõ, từ năm 2003 đến nay, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia được các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội luân phiên đăng cai tổ chức, đã trở thành sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về Du lịch Việt Nam nói chung và các vùng miền, địa phương nói riêng. Năm Du lịch Quốc gia sẽ được tổ chức tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

Như vậy, cho đến nay, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia đã trở thành hoạt động thường niên trong nước lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động đào tạo lại nguồn nhân lực; xây dựng, làm mới, xúc tiến sản phẩm tại các thị trường nước ngoài; góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch; thúc đẩy du lịch tại các địa phương trong cả nước phát triển theo hướng bền vững.

Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong những năm tới, Bộ VHTTDL thấy rằng, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia vẫn thực sự cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy những mặt mạnh và hạn chế những điểm yếu cần khắc phục trong công tác tổ chức, Năm Du lịch Quốc gia cần phải được xây dựng kế hoạch triển khai sớm, làm cho sự kiện Năm Du lịch trở thành hoạt động lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của đất nước nói chung, các vùng miền nói riêng.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương được đăng ký, chủ trì tổ chức Năm Du lịch Quốc gia; sau khi thống nhất với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc giao cho các địa phương chủ trì đăng cai tổ chức Năm Du lịch từ 2012-2017 như sau: Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức năm 2012; Thành phố Hải Phòng (2013); Lâm Đồng (2014); Thanh Hóa (2015); Kiên Giang (2016) và Lào Cai (2017).

Theo Vietnamtourim