Chủ nhật,  13/06/2021

Phú Yên: Hội thảo định hướng phát triển du lịch Sông Hinh

Ngày 7/10/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội thảo với chủ đề Định hướng và giải pháp phát triển du lịch huyện Sông Hinh.Hội thảo có 15 tham luận của các nhà chuyên môn của tỉnh và huyện, trong đó tập trung các vấn đề: nhận định, đánh giá tài nguyên du lịch của Sông Hinh và các vùng phụ cận, định hướng sản phẩm du lịch; giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách và công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành; công tác xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư du lịch; giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch; giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; công tác đào tạo nguồn nhân lực…Các tham luận tại Hội thảo khẳng định, huyện Sông Hinh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với nhiều suối, thác, khu bảo tồn thiên nhiên, các lòng hồ thủy điện tạo nên các điểm du lịch sinh thái thú...

Ngày 7/10/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội thảo với chủ đề Định hướng và giải pháp phát triển du lịch huyện Sông Hinh.

Hội thảo có 15 tham luận của các nhà chuyên môn của tỉnh và huyện, trong đó tập trung các vấn đề: nhận định, đánh giá tài nguyên du lịch của Sông Hinh và các vùng phụ cận, định hướng sản phẩm du lịch; giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách và công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành; công tác xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư du lịch; giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch; giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; công tác đào tạo nguồn nhân lực…

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định, huyện Sông Hinh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với nhiều suối, thác, khu bảo tồn thiên nhiên, các lòng hồ thủy điện tạo nên các điểm du lịch sinh thái thú vị; có một kho tàng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc đa dạng, độc đáo, tiêu biểu là văn hóa cồng chiêng nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại… Đây chính là tiềm năng và thế mạnh để Sông Hinh phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Hai sản phẩm du lịch chính của không gian du lịch Sông Hinh được xác định là du lịch sinh thái rừng và du lịch văn hóa bản địa đặc trưng… Với vị trí địa lý và đặc thù là huyện miền núi, Sông Hinh và một số vùng phụ cận được xác định là một trong 4 không gian du lịch chính trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020.

Theo Vietnamtourim