Thứ ba,  30/05/2023

Lạng Sơn phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch

LSO-Trong mấy năm trở lại đây, sự nghiệp văn hóa (VH), du lịch (DL) của Lạng Sơn đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Song điều đáng nói là, sự phát triển của VH đã luôn được gắn kết chặt chẽ với phát triển DL và ngược lại. Qua đó đã tạo ra những tiền đề, điều kiện để góp phần giữ gìn, xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Lễ hội đền Kỳ Cùng (Thành phố Lạng Sơn) diễn ra trong tháng giêng hằng năm luôn thu hút đông đảo du khách về dựThực tế cho thấy, sự phát triển của VH đã tạo ra những hiệu ứng tích cực trong phát triển DL. Đặc biệt, ngày hôm nay, khi điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, người dân ngày càng quan tâm hơn đến các hoạt động VH thì loại hình DLVH đã thực sự trở thành mũi nhọn. Do đó, yếu tố VH càng đóng vai trò quan trọng hơn. Chính VH đã góp phần làm nên bản sắc của nhiều loại hình DL hấp dẫn và ý nghĩa ở các địa phương trong cả...

LSO-Trong mấy năm trở lại đây, sự nghiệp văn hóa (VH), du lịch (DL) của Lạng Sơn đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Song điều đáng nói là, sự phát triển của VH đã luôn được gắn kết chặt chẽ với phát triển DL và ngược lại. Qua đó đã tạo ra những tiền đề, điều kiện để góp phần giữ gìn, xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Lễ hội đền Kỳ Cùng (Thành phố Lạng Sơn) diễn ra trong tháng giêng hằng năm luôn thu hút đông đảo du khách về dự
Thực tế cho thấy, sự phát triển của VH đã tạo ra những hiệu ứng tích cực trong phát triển DL. Đặc biệt, ngày hôm nay, khi điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, người dân ngày càng quan tâm hơn đến các hoạt động VH thì loại hình DLVH đã thực sự trở thành mũi nhọn. Do đó, yếu tố VH càng đóng vai trò quan trọng hơn. Chính VH đã góp phần làm nên bản sắc của nhiều loại hình DL hấp dẫn và ý nghĩa ở các địa phương trong cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Với vốn di sản văn hóa (DSVH) phong phú và đa dạng đã trở thành một lợi thế so sánh của tỉnh Lạng Sơn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, phát triển VH, DL. Thể hiện rõ nét hơn sự gắn kết giữa phát triển VH với phát triển DL dễ nhận thấy trong ý nghĩa của các sự kiện, hoạt động VH hay trong nội dung quy hoạch các khu di tích, danh thắng, quy hoạch DL của tỉnh. Đơn cử như, năm 2008, khu di tích, danh thắng Nhị, Tam Thanh – Núi Tô Thị – Thành Nhà Mạc đã được công bố quy hoạch, trong đó đã đề cập đến vai trò của khu di tích danh thắng góp phần vào xây dựng những khu, tuyến, điểm DL xứng tầm của tỉnh. Hay mới đây nhất, vào đầu tháng 11/2010, trong Quy hoạch tổng thể phát triển DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã đề ra những nội dung gắn với sự phát triển của VH. Cụ thể như, trong quan điểm phát triển DL đề ra, việc phát triển DL phải gắn với việc giữ gìn và phát huy các giá trị VH bản địa; rồi trong mục tiêu văn hóa, xã hội, môi trường là góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan, di tích lịch sử… Định hướng phát triển các sản phẩm DL đã nêu ra, DL gắn với VH là một trong những sản phẩm chủ yếu. Đến các giải pháp thực hiện quy hoạch cũng có giải pháp chỉ ra việc phát triển DL gắn với yếu tố VH, cụ thể như: khuyến khích phát triển các loại hình DL gắn với bảo tồn tự nhiên và VH; rồi đẩy mạnh xây dựng sản phẩm DL gắn với tài nguyên tự nhiên, với VH cộng đồng các dân tộc thiểu số…
Đối với việc bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của tỉnh thì đã có những câu lạc bộ được thành lập góp phần gìn giữ và phát huy giá trị các DSVH phi vật thể của địa phương. Tiêu biểu như: Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca tỉnh Lạng Sơn được thành lập đã tích cực mở các lớp hát then, đàn tính, dấy lên một phong trào học hát then, đàn tính tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Có thể nói, ở Lạng Sơn hiện nay đã hình thành một bộ phận nhân dân hướng đến và yêu thích bộ môn nghệ thuật dân tộc độc đáo này. Đặc biệt, tại các sự kiện quan trọng, những ngày vui của quê hương, đất nước, trong chương trình văn nghệ, hay trong phần thi của nhiều đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Ngày hội VH, TT & DL các dân tộc tỉnh Lạng Sơn được tổ chức 2 năm một lần, bao giờ cũng có tiết mục hát then, đàn tính. Còn nhớ tại lễ khai mạc chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010, trong chương trình văn nghệ chào mừng, với sự xuất hiện của hàng trăm diễn viên trong trang phục dân tộc, với cây đàn tính trên tay và lời bài hát then ý nghĩa đã tạo ra ấn tượng sâu đậm trong đông đảo nhân dân và du khách về một vùng VH Xứ Lạng giàu bản sắc. Hay, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ năm 2009, cũng có tiết mục hát then, đàn tính; cùng với đó là màn trình diễn các sản vật đặc sản của Lạng Sơn bằng hình thức sân khấu hóa đã góp phần vào quảng bá sâu đậm được tiềm năng, thế mạnh phát triển DL của Lạng Sơn với tài nguyên VH phong phú, gợi mở cho du khách tìm hiểu tiếp những nét đẹp VH tiêu biểu của Xứ Lạng. Cũng trong dịp này, Lạng Sơn đã tổ chức tuần lễ VH – DL về nguồn. Đây chính là một biểu hiện cụ thể của sự gắn kết phát triển giữa VH và DL…
Có thể khẳng định rằng, cùng với nhiều tài nguyên DL quan trọng khác, tài nguyên VH, tài nguyên nhân văn đã góp phần thúc đẩy các hoạt động DL của tỉnh Lạng Sơn phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiều năm trở lại đây. Điều đó càng thể hiện rõ nét hơn quan điểm: VH vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển và tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo trong quá trình phát triển KT – XH, AN – QP của địa phương.

Hoàng Thịnh