Chủ nhật,  14/08/2022

Chỉ đạo của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Năm du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2017

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về nguyên tắc tổ chức Năm du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017.Trước đó, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ văn bản số 3446/BVHTTDL-TCDLvề việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2017. Theo đó, Bộ VHTTDL đề xuất 6 địa phương lần lượt chủ trì đăng cai tổ chức Năm Du lịch giai đoạn 2012-2017 đó là: Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức năm 2012; Thành phố Hải Phòng (2013); Tỉnh Lâm Đồng (2014); tỉnh Thanh Hóa (2015);Tỉnh Kiên Giang (2016) và tỉnh Lào Cai (2017).Để việc tổ chức Năm du lịch thực sự là sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về du lịch Việt Nam nói chung và các vùng, miền, địa phương nói riêng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã lưu ý Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức sự kiện Năm du lịch theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển...

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về nguyên tắc tổ chức Năm du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ văn bản số 3446/BVHTTDL-TCDLvề việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2017. Theo đó, Bộ VHTTDL đề xuất 6 địa phương lần lượt chủ trì đăng cai tổ chức Năm Du lịch giai đoạn 2012-2017 đó là: Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức năm 2012; Thành phố Hải Phòng (2013); Tỉnh Lâm Đồng (2014); tỉnh Thanh Hóa (2015);Tỉnh Kiên Giang (2016) và tỉnh Lào Cai (2017).

Để việc tổ chức Năm du lịch thực sự là sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về du lịch Việt Nam nói chung và các vùng, miền, địa phương nói riêng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã lưu ý Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức sự kiện Năm du lịch theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch với phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại trong từng thời kỳ. Đồng thời, công bố rộng rãi kế hoạch tổ chức Năm du lịch; hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương đăng cai tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, thiết thực với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng.

Được biết, từ năm 2003 đến nay, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia đã được các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội luân phiên đăng cai tổ chức, đã trở thành sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về Du lịch Việt Nam nói chung và các vùng miền, địa phương nói riêng. Sự kiện Năm Du lịch Quốc gia đã trở thành hoạt động thường niên trong nước lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; thúc đẩy du lịch tại các địa phương trong cả nước phát triển theo hướng bền vững.

Theo Vietnamtourims