Thứ hai,  05/06/2023

Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho trên 60 học viên

Ngày 29/11/2010, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2010. Lớp học thu hút trên 60 học viên đến từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch với trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm góp phần củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch tỉnh. Học viên tham gia khoá học sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý khách sạn, các nghiệp vụ lễ tân, buồng, bar, bàn… Trên cơ sở nắm bắt các vấn đề mang tính lý luận và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn tại cơ sở, học viên sẽ được chuẩn hoá kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ du lịch.Lớp học được tổ chức trong 3 tháng, gồm 4 chuyên đề và 300 tiết...

Ngày 29/11/2010, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2010. Lớp học thu hút trên 60 học viên đến từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch với trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm góp phần củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch tỉnh. Học viên tham gia khoá học sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý khách sạn, các nghiệp vụ lễ tân, buồng, bar, bàn… Trên cơ sở nắm bắt các vấn đề mang tính lý luận và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn tại cơ sở, học viên sẽ được chuẩn hoá kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ du lịch.

Lớp học được tổ chức trong 3 tháng, gồm 4 chuyên đề và 300 tiết học.

Theo Vietnamtourims