Thứ sáu,  20/05/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Sơn La

Văn phòng Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4319/TB-BVHTTDL, thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Sơn La về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020 hôm 24/11 vừa qua.Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu, ý kiến của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận: Là tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều cố gắng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh nhằm phát triển kinh tế...

Văn phòng Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4319/TB-BVHTTDL, thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Sơn La về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020 hôm 24/11 vừa qua.

Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu, ý kiến của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

Là tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều cố gắng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Việc xây dựng Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh nhằm phát triển kinh tế du lịch của tỉnh trong những năm tới.

Việc Quy hoạch tổng thể phát triển Du Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020 phải đáp ứng các quy định của Luật Du lịch và phù hợp với Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Nội dung Quy hoạch cần có sự tiếp thu kinh nghiệm xây dựng các khu du lịch quốc gia hiện có, gắn du lịch Mộc Châu với tuyến du lịch “Cung đường Tây Bắc” để liên kết phát triển du lịch với các tỉnh khác trong vùng.

Giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành để chỉnh sửa hoàn thiện Quy hoạch; tổ chức Hội nghị xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về các vấn đề tiếp thu và chỉnh sửa Quy hoạch; báo cáo Lãnh đạo Bộ về nội dung Quy hoạch và dự thảo Tờ trình của Bộ trưởng xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa và các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan rà soát kiểm tra báo cáo Bộ trưởng về kết quả triển khai các vấn đề được Bộ trưởng kết luận tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Sơn La ngày 08/8/2009 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh (Thông báo kết luận số 2777/TB-BVHTTDL ngày 19/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Theo Vietnamtourims