Thứ tư,  14/04/2021

Quảng Nam: Hội An đón vị khách thứ 4 triệu mua vé tham quan khu phố cổ

Chiều ngày 7/12, thành phố Hội An đã đón vị khách thứ 4 triệu mua vé tham quan khu phố cổ- đó là bà Amelia đến từ Australia. Từ năm 1995 đến nay, Hội An đã bán vé tham quan phố cổ trọn gói. Đây là một phương án được UNESCO đánh giá cao khi 70% tiền vé được đưa vào Quỹ bảo tồn, trùng tu di tích. Được biết, ngay trong ngày đầu tiên áp dụng phương án này (15/10/1995), Văn phòng Hướng dẫn Tham quan Hội An đã phát hành được 324 vé; trong đó có 125 vé cho khách Việt Nam và 199 vé cho khách nước ngoài; tiền vé bán được là 10.668.000 đồng. Trong năm đầu tiên, Hội An đã phát hành được 105.024 vé (52.634 vé Việt Nam và 25.390 vé nước ngoài,) doanh thu 2,9 tỷ đồng. 15 năm qua (1995 - 2010), tổng số tiền bán vé tham quan khu phố cổ gần 200 tỷ đồng, nộp vào quỹ bảo tồn, trùng tu di tích hơn 144 tỉ...

Chiều ngày 7/12, thành phố Hội An đã đón vị khách thứ 4 triệu mua vé tham quan khu phố cổ- đó là bà Amelia đến từ Australia. Từ năm 1995 đến nay, Hội An đã bán vé tham quan phố cổ trọn gói. Đây là một phương án được UNESCO đánh giá cao khi 70% tiền vé được đưa vào Quỹ bảo tồn, trùng tu di tích.

Được biết, ngay trong ngày đầu tiên áp dụng phương án này (15/10/1995), Văn phòng Hướng dẫn Tham quan Hội An đã phát hành được 324 vé; trong đó có 125 vé cho khách Việt Nam và 199 vé cho khách nước ngoài; tiền vé bán được là 10.668.000 đồng.

Trong năm đầu tiên, Hội An đã phát hành được 105.024 vé (52.634 vé Việt Nam và 25.390 vé nước ngoài,) doanh thu 2,9 tỷ đồng.

15 năm qua (1995 – 2010), tổng số tiền bán vé tham quan khu phố cổ gần 200 tỷ đồng, nộp vào quỹ bảo tồn, trùng tu di tích hơn 144 tỉ đồng

Theo Vietnamtourims