Thứ tư,  21/04/2021

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội. Mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn Khu di tích 18 Hoàng Diệu, cùng với khu Thành cổ sẽ trở thành Công viên văn hóa lịch sử nhằm phát huy giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di tích, thể hiện được một khu vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất, tồn tại và phát triển từ ngàn năm của đất nước. Phạm vi lập quy hoạch gồm khu đất nghiên cứu có diện tích 45.380m². Dự kiến có 3 khu chức năng chính gồm: Bảo tàng di tích tại chỗ; các khu trưng bày di tích ngầm, các công trình phục vụ quản lý, kỹ thuật (nhà tiếp đón, khu cây xanh tiểu cảnh, sân đường nội bộ, cổng chính, cổng phụ, tường rào...). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới là cơ quan tổ chức lập quy hoạch...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội. Mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn Khu di tích 18 Hoàng Diệu, cùng với khu Thành cổ sẽ trở thành Công viên văn hóa lịch sử nhằm phát huy giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di tích, thể hiện được một khu vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất, tồn tại và phát triển từ ngàn năm của đất nước.


Phạm vi lập quy hoạch gồm khu đất nghiên cứu có diện tích 45.380m². Dự kiến có 3 khu chức năng chính gồm: Bảo tàng di tích tại chỗ; các khu trưng bày di tích ngầm, các công trình phục vụ quản lý, kỹ thuật (nhà tiếp đón, khu cây xanh tiểu cảnh, sân đường nội bộ, cổng chính, cổng phụ, tường rào…). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới là cơ quan tổ chức lập quy hoạch này.

Theo Vietnamtourims