Thứ sáu,  20/05/2022

Hà Nội sẽ cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ du khách

Sở VHTTDL Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác du lịch và công tác phòng chống tệ nạn xã hội ngành VHTTDL Hà Nội năm 2011. Trong năm 2010 với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại như: Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Năm Du lịch quốc gia 2010, Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, hình ảnh và vị thế của Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng lên. Ngoài các điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng được tăng cường, cơ sở vật chất kỹ thuật được bổ sung là một yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho du lịch Thủ đô phát triển lên tầm cao mới. Bước sang năm 2011, cùng với việc phối hợp với các điểm, khu du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, Sở VHTTDL Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú, cấp phép trong hoạt động lữ hành, đồng thời tiếp tục vận động, hướng dẫn cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách...

Sở VHTTDL Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác du lịch và công tác phòng chống tệ nạn xã hội ngành VHTTDL Hà Nội năm 2011.

Trong năm 2010 với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại như: Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Năm Du lịch quốc gia 2010, Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, hình ảnh và vị thế của Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng lên. Ngoài các điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng được tăng cường, cơ sở vật chất kỹ thuật được bổ sung là một yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho du lịch Thủ đô phát triển lên tầm cao mới.

Bước sang năm 2011, cùng với việc phối hợp với các điểm, khu du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, Sở VHTTDL Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú, cấp phép trong hoạt động lữ hành, đồng thời tiếp tục vận động, hướng dẫn cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo Vietnamtourims