Thứ sáu,  20/05/2022

Thư chào mừng năm Du lịch quốc gia 2011 của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch biển, đảo gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng miền biển. Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “Du lịch biển đảo” được tổ chức tại Phú Yên là cơ hội quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam với quy mô quốc gia; đẩy mạnh xúc tiến, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thành, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian tới.Nhân sự kiện có tính chiến lược này, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch Nguyễn Thiện Nhân đã có Thư Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “Du lịch biển, đảo”....

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch biển, đảo gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng miền biển.

Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “Du lịch biển đảo” được tổ chức tại Phú Yên là cơ hội quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam với quy mô quốc gia; đẩy mạnh xúc tiến, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thành, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian tới.

Nhân sự kiện có tính chiến lược này, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch Nguyễn Thiện Nhân đã có Thư Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “Du lịch biển, đảo”.

Theo Vietnamtourims