Thứ bảy,  19/06/2021

EU tài trợ chương trình phát triển năng lực du lịch Việt Nam

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ngài S.Đoi-lơ và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã công bố Hiệp định tài chính Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội (ESRT) từ năm 2011 đến 2015.Chương trình do EU tài trợ có trị giá 11 triệu ơ-rô, trong đó Chính phủ Việt Nam góp khoảng 1 triệu ơ-rô. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản với mục tiêu: đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam nhằm tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Các hoạt động chính của chương trình gồm: hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, năng lực cạnh tranh và đối tác công-tư, giáo dục và đào tạo...

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ngài S.Đoi-lơ và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã công bố Hiệp định tài chính Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội (ESRT) từ năm 2011 đến 2015.
Chương trình do EU tài trợ có trị giá 11 triệu ơ-rô, trong đó Chính phủ Việt Nam góp khoảng 1 triệu ơ-rô. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản với mục tiêu: đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam nhằm tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Các hoạt động chính của chương trình gồm: hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, năng lực cạnh tranh và đối tác công-tư, giáo dục và đào tạo nghề.
Theo Nhandan