Thứ tư,  23/06/2021

11 triệu euro phát triển năng lực du lịch Việt Nam

Liên minh châu Âu (EU) tài trợ 11 triệu euro cho chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) giai đoạn 2011-2015. Chính phủ Việt Nam cũng đóng góp vào chương trình khoảng 1 triệu euro. Tổng cục Du lịch là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình này.Thông tin này được đưa ra tại lễ công bố Hiệp định tài chính cho chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam chiều 14/1, tại Hà Nội.Mục tiêu cụ thể của chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong 5 năm tới là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Hoạt động chính trong chương trình tập trung vào 3 hợp phần là hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; năng lực cạnh tranh và đối tác công-tư; giáo dục và dạy nghề. Hướng dẫn viên giới thiệu địa điểm du lịch với du khách quốc tế. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN).Trên...

Liên minh châu Âu (EU) tài trợ 11 triệu euro cho chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) giai đoạn 2011-2015. Chính phủ Việt Nam cũng đóng góp vào chương trình khoảng 1 triệu euro. Tổng cục Du lịch là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình này.

Thông tin này được đưa ra tại lễ công bố Hiệp định tài chính cho chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam chiều 14/1, tại Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể của chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong 5 năm tới là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Hoạt động chính trong chương trình tập trung vào 3 hợp phần là hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; năng lực cạnh tranh và đối tác công-tư; giáo dục và dạy nghề.

Hướng dẫn viên giới thiệu địa điểm du lịch với du khách quốc tế. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN).

Trên cơ sở này, nội dung chương trình được thiết kế để lồng ghép các hoạt động du lịch ở nhiều cấp độ. Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm sẽ tạo cơ sở để ngành du lịch đạt hiệu quả cao hơn, có tính cạnh tranh, bền vững và mở rộng cơ hội cho người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số…

Chương trình cũng tiếp tục phương pháp đào tạo nghề của Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch do EU tài trợ.

Đội ngũ cán bộ thuộc Tổng cục Du lịch, cán bộ quản lý du lịch cấp tỉnh, hiệp hội, tổ chức dân sự, cộng đồng dân cư địa phương là những đối tượng chính hưởng lợi từ chương trình này.

Trong quá trình triển khai chương trình, bài học kinh nghiệm cùng các vấn đề nổi lên từ hoạt động thí điểm ở cấp tỉnh, khu vực sẽ được đưa vào đối thoại chính sách cấp quốc gia, khai thác để các địa phương học hỏi lẫn nhau…

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội được xây dựng trên cơ sở thành công của Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch do EU tài trợ từ năm 2004, kết thúc vào tháng 2/2010./.

Theo vietnamplus.vn