Thứ tư,  23/06/2021

Cho ý kiến quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái đã bước đầu lập Đề cương quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL về cơ bản đã thống nhất với bản Đề cương. Tuy nhiên đây là quy hoạch tổng thể của một di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nên Bộ đã lưu ý Sở VHTTDL cần xác định nghiên cứu, khảo sát di tích và các yếu tố kinh tế, xã hội có liên quan. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái cũng cần nghiên cứu các yếu tố đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích, đồng thời đề xuất định hướng, lập kế hoạch quy hoạch tổng thể di tích và kế hoạch chi tiết cho các việc cắm mốc giới, giải tỏa vi phạm, tổ chức phát huy giá trị di tích. Ngoài ra, cần đề xuất định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng mới và xác định chi tiết của đồ án quy hoạch, thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, cũng cần bổ sung cơ sở...

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái đã bước đầu lập Đề cương quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL về cơ bản đã thống nhất với bản Đề cương.

Tuy nhiên đây là quy hoạch tổng thể của một di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh nên Bộ đã lưu ý Sở VHTTDL cần xác định nghiên cứu, khảo sát di tích và các yếu tố kinh tế, xã hội có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái cũng cần nghiên cứu các yếu tố đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích, đồng thời đề xuất định hướng, lập kế hoạch quy hoạch tổng thể di tích và kế hoạch chi tiết cho các việc cắm mốc giới, giải tỏa vi phạm, tổ chức phát huy giá trị di tích.

Ngoài ra, cần đề xuất định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng mới và xác định chi tiết của đồ án quy hoạch, thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, cũng cần bổ sung cơ sở pháp lý như Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Ruộng bậc thang nằm tại ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình huyện Mù Căng Chải, Yên Bái, được Bộ VHTTDL cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 18.10.2007, là danh thắng đặc biệt và độc đáo vào bậc nhất của Việt Nam, là một điểm du lịch rất lý thú đối với du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Theo Vietnamtourim