Thứ hai,  21/06/2021

Đắk Lắk dự kiến đón 350 ngàn lượt khách du lịch năm 2011

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2011.Trong năm 2010, ngành Du lịch Đắk Lắk đã đón 280.000 lượt khách, tăng 9,95% so với năm 2009; trong đó khách quốc tế đạt hơn 24.500 lượt, tăng 7,92%; khách trong nước đạt hơn 255.500 lượt, tăng 20,15% so với năm 2009; công suất sử dụng, phòng khách sạn đạt hơn 60% kế hoạch, tăng 1,02%; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 19,27% so với năm 2009.Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, trong đó 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 129 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 2.277 phòng; trong đó có 3 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 9 khách sạn 1 sao. Ngoài ra còn có hơn 1.687 phòng của các cơ sở lưu trú khác như nhà nghỉ, nhà khách...Trong năm 2011, ngành Du lịch Đắk Lắk phấn đấu đón 350.000 lượt khách trong và ngoài nước với tổng doanh thu đạt 235 tỷ...

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2011.

Trong năm 2010, ngành Du lịch Đắk Lắk đã đón 280.000 lượt khách, tăng 9,95% so với năm 2009; trong đó khách quốc tế đạt hơn 24.500 lượt, tăng 7,92%; khách trong nước đạt hơn 255.500 lượt, tăng 20,15% so với năm 2009; công suất sử dụng, phòng khách sạn đạt hơn 60% kế hoạch, tăng 1,02%; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 19,27% so với năm 2009.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, trong đó 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 129 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 2.277 phòng; trong đó có 3 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 9 khách sạn 1 sao. Ngoài ra còn có hơn 1.687 phòng của các cơ sở lưu trú khác như nhà nghỉ, nhà khách…

Trong năm 2011, ngành Du lịch Đắk Lắk phấn đấu đón 350.000 lượt khách trong và ngoài nước với tổng doanh thu đạt 235 tỷ đồng.

Theo Vietnamtourim