Thứ ba,  22/06/2021

Saigontourist phấn đấu đón trên 2,1 triệu lượt khách trong năm 2011

Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2010 vào ngày 20/1, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết, trong năm 2010 đã đón tiếp và phục vụ trên 1,9 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu hơn 9.460 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.160 tỷ đồng. Năm 2011, các chương trình trọng điểm đã được triển khai đến tất cả các đơn vị trong hệ thống của Saigontourist nhằm phấn đấu đón trên 2,1 triệu lượt khách trong năm 2011. Để đạt được mục tiêu này, Saigontourist đang tập trung mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư ra nước ngoài, ưu tiên thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, đưa thương hiệu Saigontourist thâm nhập sâu rộng với thị trường quốc tế nhằm thu hút thêm nguồn khách lớn tại các thị trường truyền thống, trọng điểm....

Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2010 vào ngày 20/1, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết, trong năm 2010 đã đón tiếp và phục vụ trên 1,9 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu hơn 9.460 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.160 tỷ đồng.

Năm 2011, các chương trình trọng điểm đã được triển khai đến tất cả các đơn vị trong hệ thống của Saigontourist nhằm phấn đấu đón trên 2,1 triệu lượt khách trong năm 2011.

Để đạt được mục tiêu này, Saigontourist đang tập trung mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư ra nước ngoài, ưu tiên thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, đưa thương hiệu Saigontourist thâm nhập sâu rộng với thị trường quốc tế nhằm thu hút thêm nguồn khách lớn tại các thị trường truyền thống, trọng điểm.

Theo Vietnamtourim