Thứ ba,  25/01/2022

Sẽ có văn kiện pháp lý toàn cầu bảo vệ du khách

Hội chợ thương mại du lịch ITB (Đức) sẽ được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tổ chức tại Berlin từ ngày 9-13/3/2011. Du lịch Việt Nam cũng sẽ tham gia sự kiện du lịch này. Một hội thảo khác lần đầu tiên được UNWTO tổ chức trong hội chợ ITB 2011 là Hội thảo bảo vệ khách du lịch, người tiêu dùng và tổ chức du lịch vào ngày 9/3/2011. Nội dung của hội thảo đề cập đến sự tăng trưởng nhanh chóng về du lịch quốc tế và gia tăng các cuộc khủng hoảng tình huống, khách quan và chủ quan động chạm đến quyền và trách nhiệm của khách du lịch và các công ty lữ hành. Các vấn đề như tour du lịch trọn gói và hợp đồng khách sạn, vận chuyển, tính chất và mức độ thông tin cung cấp cho người tiêu dùng; các cách quản lý của hợp đồng; trách nhiệm, sự hỗ trợ nợ cho người tiêu dùng trong trường hợp bất khả kháng và đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách du lịch trong trường hợp công ty du lịch phá sản, vỡ nợ. Hội thảo này sẽ tranh...

Hội chợ thương mại du lịch ITB (Đức) sẽ được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tổ chức tại Berlin từ ngày 9-13/3/2011. Du lịch Việt Nam cũng sẽ tham gia sự kiện du lịch này.

Một hội thảo khác lần đầu tiên được UNWTO tổ chức trong hội chợ ITB 2011 là Hội thảo bảo vệ khách du lịch, người tiêu dùng và tổ chức du lịch vào ngày 9/3/2011.

Nội dung của hội thảo đề cập đến sự tăng trưởng nhanh chóng về du lịch quốc tế và gia tăng các cuộc khủng hoảng tình huống, khách quan và chủ quan động chạm đến quyền và trách nhiệm của khách du lịch và các công ty lữ hành.

Các vấn đề như tour du lịch trọn gói và hợp đồng khách sạn, vận chuyển, tính chất và mức độ thông tin cung cấp cho người tiêu dùng; các cách quản lý của hợp đồng; trách nhiệm, sự hỗ trợ nợ cho người tiêu dùng trong trường hợp bất khả kháng và đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách du lịch trong trường hợp công ty du lịch phá sản, vỡ nợ.

Hội thảo này sẽ tranh luận về một văn kiện pháp lý trong tương lai có thể bảo vệ cả khách du lịch lẫn các công ty du lịch trong thời gian khủng hoảng.

Theo Vietnamtourim