Thứ sáu,  21/01/2022

Quảng Bình quảng bá du lịch hang động

UBND tỉnh Quảng Bình vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch hang động (Festival hang động tại Quảng Bình) năm 2011. Festival hang động Quảng Bình sẽ được tổ chức tại Phong Nha – Kẻ Bàng trong khoảng tháng 5/2011.Mục đích của việc tổ chức các hoạt động du lịch hang động nhằm tuyên truyền quảng bá để thu hút khách trong và ngoài nước đến du lịch hang động, nét đặc sắc của du lịch Quảng Bình. Đây cũng là cơ hội để mời gọi đầu tư.Theo đó, các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Động Phong Nha và động Thiên Đường là hai địa điểm để chọn nơi tổ chức sự kiện. Một số hoạt động phụ trợ của sự kiện này sẽ tổ chức tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Bình. Festival hang động Quảng Bình dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng tháng...

UBND tỉnh Quảng Bình vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch hang động (Festival hang động tại Quảng Bình) năm 2011. Festival hang động Quảng Bình sẽ được tổ chức tại Phong Nha – Kẻ Bàng trong khoảng tháng 5/2011.

Mục đích của việc tổ chức các hoạt động du lịch hang động nhằm tuyên truyền quảng bá để thu hút khách trong và ngoài nước đến du lịch hang động, nét đặc sắc của du lịch Quảng Bình. Đây cũng là cơ hội để mời gọi đầu tư.

Theo đó, các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Động Phong Nha và động Thiên Đường là hai địa điểm để chọn nơi tổ chức sự kiện.

Một số hoạt động phụ trợ của sự kiện này sẽ tổ chức tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Bình.

Festival hang động Quảng Bình dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 5/2011./.

Theo Vietnamtourim