Thứ hai,  27/03/2023

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng

Ngày 23/02/2011, lần đầu tiên UBND TP. Hội An đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho 50 cư dân các xã, phường Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cẩm Thanh, Cẩm Phô, Thanh Hà và Cẩm An.Trong thời gian từ 23 – 26/02, học viên được các chuyên gia đến từ trường Du lịch và tiếp thị quốc tế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề: Phát triển du lịch Việt Nam và TP. Hội An 10 năm qua và tầm nhìn đến 2030; Du lịch cộng đồng và môi trường du lịch; Các kiến thức cơ bản về dịch vụ du lịch; Dịch vụ homestay... Khóa bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao hiểu biết cũng như kiến thức về du lịch cộng đồng, giúp người dân vận dụng vào thực tiễn hoạt động du lịch vốn đang phát triển ở các địa phương...

Ngày 23/02/2011, lần đầu tiên UBND TP. Hội An đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho 50 cư dân các xã, phường Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cẩm Thanh, Cẩm Phô, Thanh Hà và Cẩm An.

Trong thời gian từ 23 – 26/02, học viên được các chuyên gia đến từ trường Du lịch và tiếp thị quốc tế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề: Phát triển du lịch Việt Nam và TP. Hội An 10 năm qua và tầm nhìn đến 2030; Du lịch cộng đồng và môi trường du lịch; Các kiến thức cơ bản về dịch vụ du lịch; Dịch vụ homestay…

Khóa bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao hiểu biết cũng như kiến thức về du lịch cộng đồng, giúp người dân vận dụng vào thực tiễn hoạt động du lịch vốn đang phát triển ở các địa phương này.

Theo Vietnamtourim