Thứ tư,  07/06/2023

Khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011

Sáng ngày 25/2/2011 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng các đồng chí Thứ trưởng: Lê Tiến Thọ, Huỳnh Vĩnh Ái, Hồ Anh Tuấn, Lê Khánh Hải.Theo báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011 do Thứ trưởng Lê Tiến Thọ trình bày, trong năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, các ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã có nhiều...

Sáng ngày 25/2/2011 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Tuấn Anh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng các đồng chí Thứ trưởng: Lê Tiến Thọ, Huỳnh Vĩnh Ái, Hồ Anh Tuấn, Lê Khánh Hải.

Theo báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011 do Thứ trưởng Lê Tiến Thọ trình bày, trong năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, các ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã có nhiều cố gắng, đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, tạo được bầu không khí chính trị tích cực trong nhân dân. Thể thao Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc tại các đấu trường quốc tế, Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức thành công tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước… Du lịch Việt Nam đạt thành tựu lớn, thu hút khoảng 5.050.000 lượt khách quốc tế, 28 triệu khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, đóng góp 5,3% GDP của cả nước, tăng 37% so với năm 2009, giải quyết việc làm cho khoảng 1,4 triệu lao động…

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 – 2015, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước có những thuận lợi và cơ hội nhất định, song còn nhiều khó khăn thách thức. Tư tưởng chỉ đạo chung của toàn Ngành trong năm 2011 là: “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”.


Cụ thể trên lĩnh vực du lịch là: Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của khu vực. Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hình thành các khu du lịch trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các nước. Xây dựng các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa giải trí và du lịch sinh thái độc đáo, hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế và nội địa.

Hội nghị cũng đã được nghe Thứ trưởng Lê Khánh Hải trình bày báo cáo Tổng kết 5 năm ngành VHTTDL thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam và tham luận của nhiều đại biểu đến từ các đơn vị trong Bộ và địa phương.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/2/2011.

Theo Vietnamtourim