Thứ hai,  24/01/2022

Lào Cai công nhận các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bát Xát

Ngày 21/2/2011, UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định công nhận một số điểm du lịch cộng đồng và cho phép khai thác thử nghiệm một số tuyến du lịch trong thời hạn 3 năm trên địa bàn huyện Bát Xát.Theo đó, các điểm du lịch được công nhận là: 1. Điểm du lịch Lũng Pô – Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt gắn với làng văn hóa du lịch H’Mông tại thông Lũng Pô II2. Điểm du lịch cộng đồng thôn Lao Chải – Nơi cội nguồn văn hóa người Hà Nhì đen tại Lào Cai.3. Điểm du lịch cộng đồng tại Cụm thôn trung tâm xã Dền Sáng – Gắn với văn hóa dân tộc Dao đỏ.4. Điểm du lịch Chợ Mường Hum – Gắn với Văn hóa Chợ vùng cao.5. Điểm du lịch trung tâm xã Bản Xèo – Gắn với văn hóa dân tộc Giáy.Các tuyến du lịch thử nghiệm:1. Sapa – Bản Xèo – Mường Hum – Sảng Ma Sáo – Dền Sáng – Ý Tý – A Mú Sung – Lào Cai và ngược lại.2. Lào Cai – Bát Xát – Mường Vi – Bản Xèo – Mường Hum – Bản Khoang/...

Ngày 21/2/2011, UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định công nhận một số điểm du lịch cộng đồng và cho phép khai thác thử nghiệm một số tuyến du lịch trong thời hạn 3 năm trên địa bàn huyện Bát Xát.

Theo đó, các điểm du lịch được công nhận là:

1. Điểm du lịch Lũng Pô – Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt gắn với làng văn hóa du lịch H’Mông tại thông Lũng Pô II

2. Điểm du lịch cộng đồng thôn Lao Chải – Nơi cội nguồn văn hóa người Hà Nhì đen tại Lào Cai.

3. Điểm du lịch cộng đồng tại Cụm thôn trung tâm xã Dền Sáng – Gắn với văn hóa dân tộc Dao đỏ.

4. Điểm du lịch Chợ Mường Hum – Gắn với Văn hóa Chợ vùng cao.

5. Điểm du lịch trung tâm xã Bản Xèo – Gắn với văn hóa dân tộc Giáy.

Các tuyến du lịch thử nghiệm:

1. Sapa – Bản Xèo – Mường Hum – Sảng Ma Sáo – Dền Sáng – Ý Tý – A Mú Sung – Lào Cai và ngược lại.

2. Lào Cai – Bát Xát – Mường Vi – Bản Xèo – Mường Hum – Bản Khoang/ Tả Giàng Phình – Sapa và ngược lại.

3. Sapa – Bản Xèo – Mường Hum – Ý Tý – A Lù –A Mú Sung – Trịnh Tường – Lào Cai và ngược lại.

4. Sapa – Bản Xèo – Mường Hum – Khu Chu Phìn – Phong Thổ – Lai Châu và ngược lại.

Bên cạnh việc công bố danh sách các điểm du lịch được công nhận và các tuyến điểm thử nghiệm, để bảo đảm cho sự phát triển bền vững tại địa phương, UBND tỉnh Lào Cai cũng đưa ra các qui định về: Bảo vệ tài nguyên du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường; Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; Bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; Quản lý việc đầu tư, xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch địa phương và dọc các tuyến du lịch thử nghiệm theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2010 và định hướng 2020…

Theo Vietnamtourim