Thứ hai,  20/03/2023

TP Hồ Chí Minh: Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch

Từ ngày 2/3, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cấp biển hiệu cho các xe ô tô vận chuyển khách du lịch để được phép hoạt động trên các tuyến đường dẫn đến các khách sạn từ 3 sao trở lên. Ngày 26/1/2011, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/BVHTTDL-BGTVT Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch. Triển khai thực hiện thông tư trên, TP Hồ Chí Minh tiến hành cấp biển hiệu cho các xe ô tô vận chuyển khách du lịch để được phép hoạt động trên các tuyến đường dẫn đến các khách sạn từ 3 sao trở lên. Việc cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch cũng nhằm chấn chỉnh tình trạng các xe du lịch trá hình vận chuyển hành khách hoạt động tại các khu vực trung tâm Thành...

Từ ngày 2/3, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cấp biển hiệu cho các xe ô tô vận chuyển khách du lịch để được phép hoạt động trên các tuyến đường dẫn đến các khách sạn từ 3 sao trở lên.

Ngày 26/1/2011, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/BVHTTDL-BGTVT Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

Triển khai thực hiện thông tư trên, TP Hồ Chí Minh tiến hành cấp biển hiệu cho các xe ô tô vận chuyển khách du lịch để được phép hoạt động trên các tuyến đường dẫn đến các khách sạn từ 3 sao trở lên. Việc cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch cũng nhằm chấn chỉnh tình trạng các xe du lịch trá hình vận chuyển hành khách hoạt động tại các khu vực trung tâm Thành phố.

Theo Vietnamtourim