Chủ nhật,  05/02/2023

Du lịch Quảng Trị được xác định phát triển thành ngành kinh tế mạnh

Ngày 2/3/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 321/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Theo Quyết định 321/QĐ-TTg, ngành Du lịch Quảng Trị được xác định phát triển thành ngành kinh tế mạnh, có đóng góp lớn cho nền kinh tế; lựa chọn một số sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng để xây dựng một số thương hiệu du lịch mạnh như: du lịch về lại chiến trường xưa, hành lang kinh tế Đông – Tây, sinh thái biển – đảo, thăm quan các di tích; phát triển mạnh khu dịch vụ và du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng – đảo Cồn Cỏ; liên kết chặt chẽ với các vùng miền trong cả nước và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây để hình thành các tuyến du lịch trong nước với quốc tế.Trong danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư tại Quảng Trị giai đoạn 2010 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 321/QĐ-TTg, lĩnh vực du lịch có các dự án gồm: di tích...

Ngày 2/3/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 321/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Theo Quyết định 321/QĐ-TTg, ngành Du lịch Quảng Trị được xác định phát triển thành ngành kinh tế mạnh, có đóng góp lớn cho nền kinh tế; lựa chọn một số sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng để xây dựng một số thương hiệu du lịch mạnh như: du lịch về lại chiến trường xưa, hành lang kinh tế Đông – Tây, sinh thái biển – đảo, thăm quan các di tích; phát triển mạnh khu dịch vụ và du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng – đảo Cồn Cỏ; liên kết chặt chẽ với các vùng miền trong cả nước và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây để hình thành các tuyến du lịch trong nước với quốc tế.

Trong danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư tại Quảng Trị giai đoạn 2010 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 321/QĐ-TTg, lĩnh vực du lịch có các dự án gồm: di tích lịch sử hàng rào điện tử Mc Namara, khu bảo tồn nguồn lợi biển đảo Cồn Cỏ, khu dịch vụ và du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng – đảo Cồn Cỏ, khu dịch vụ du lịch bãi tắm Triệu Lăng, khu du lịch sinh thái hồ Rào Quán, khu du lịch La Vang, các khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao…

Theo Vietnamtourim