Thứ ba,  28/03/2023

Tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương cấp quốc gia 10 năm/lần

Phúc đáp công văn của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan đến tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm, Bộ VHTTDL đã có một số ý kiến như sau:Tháng 7-2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, xác định: tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương cấp quốc gia 10 năm/lần.Trước đó, theo Đề án “Quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm” của Bộ VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Giỗ Tổ Hùng Vương được xác định rằng: Đối với năm chẵn (năm chẵn 10 năm): Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội theo cấp quốc gia.Đối với năm tròn (năm tròn 5 năm): UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội, đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, UB Trung ương MTTQVN và lãnh đạo Bộ VHTTDL và các đoàn sẽ tới...

Phúc đáp công văn của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan đến tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm, Bộ VHTTDL đã có một số ý kiến như sau:

Tháng 7-2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, xác định: tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương cấp quốc gia 10 năm/lần.

Trước đó, theo Đề án “Quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm” của Bộ VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Giỗ Tổ Hùng Vương được xác định rằng: Đối với năm chẵn (năm chẵn 10 năm): Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội theo cấp quốc gia.

Đối với năm tròn (năm tròn 5 năm): UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội, đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, UB Trung ương MTTQVN và lãnh đạo Bộ VHTTDL và các đoàn sẽ tới dự Lễ dâng hương. Còn lại vào các năm lẻ (các năm khác), UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức lễ hội, lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ dự Lễ dâng hương và các hoạt động của lễ hội.

Theo Vietnamtourim