Thứ hai,  20/03/2023

Cho phép lập dự án du lịch quanh Hồ Tây bằng ô tô điện

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây nghiên cứu lập, triển khai dự án đầu tư du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện. Việc lập, triển khai và khai thác dự án phải tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Nhà nước và TP về quản lý đầu tư, quản lý doanh nghiệp. UBND quận Tây Hồ và Sở GTVT hướng dẫn công ty quản lý, sử dụng phương tiện ô tô điện theo đúng quy định. Trường hợp có những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND TP phương án giải...

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây nghiên cứu lập, triển khai dự án đầu tư du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện.

Việc lập, triển khai và khai thác dự án phải tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Nhà nước và TP về quản lý đầu tư, quản lý doanh nghiệp. UBND quận Tây Hồ và Sở GTVT hướng dẫn công ty quản lý, sử dụng phương tiện ô tô điện theo đúng quy định. Trường hợp có những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND TP phương án giải quyết.

Theo Nhandan