Thứ bảy,  21/05/2022

Nghệ An: Triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2011

Vừa qua, tại Thị xã Cửa Lò, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2011. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì hội nghị.Năm 2010, mặc dầu nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn thu được nhiều kết quả tốt. Tổng lượng khách đến Nghệ An ước đạt 2.740.000 lượt, bằng 115.3% so với năm 2009, đạt 103,4% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 97.000 lượt, bằng 120% so với năm 2009. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.003 tỷ đồng, bằng 129% so với năm 2009 và đạt 111.4% kế hoạch được giao.Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2010 vừa qua, bước sang năm mới 2011 này, Ngành Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch đã được phê duyệt gắn với xây dựng và triển khai chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011- 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII,...

Vừa qua, tại Thị xã Cửa Lò, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2011. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì hội nghị.

Năm 2010, mặc dầu nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn thu được nhiều kết quả tốt. Tổng lượng khách đến Nghệ An ước đạt 2.740.000 lượt, bằng 115.3% so với năm 2009, đạt 103,4% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 97.000 lượt, bằng 120% so với năm 2009. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.003 tỷ đồng, bằng 129% so với năm 2009 và đạt 111.4% kế hoạch được giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2010 vừa qua, bước sang năm mới 2011 này, Ngành Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch đã được phê duyệt gắn với xây dựng và triển khai chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011- 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, làm cơ sở cho việc bảo vệ tài nguyên và từng bước lập dự án kêu gọi đầu tư về lĩnh vực du lịch, triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch biển, đảo và phát triển du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá và xúc tiến du lịch với nội dung và hình thức phong phú ở trong nước cũng như quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hội chợ, hội thảo và sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm du lịch Nghệ An đến với khách du lịch và bạn bè quốc tế. Phấn đấu tổng lượt khách lưu trú năm 2011 là gần 3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 110.000 lượt, tổng doanh thu dịch vụ du lịch là 1.160 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2010.

Theo Vietnamtourim