Thứ bảy,  21/05/2022

LHQ thúc đẩy du lịch nhằm phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 8/4, tám cơ quan của Liên hợp quốc đã nhất trí phối hợp hành động nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh du lịch vì sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu.Các cơ quan Liên hợp quốc bao gồm Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Trung tâm buôn bán quốc tế (ITC) đã thỏa thuận thành lập Ban chỉ đạo của Liên hợp quốc về du lịch vì sự phát triển (SCTD) để thúc đẩy và nâng cao vị trí của du lịch trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.SCTD nhấn mạnh hơn một nửa số nước nghèo nhất thế giới đã coi ngành du lịch là công cụ hiệu quả để giúp những nước này tham gia nền kinh tế toàn cầu và giảm đói nghèo. Phát huy cao nhất vai trò...

Ngày 8/4, tám cơ quan của Liên hợp quốc đã nhất trí phối hợp hành động nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh du lịch vì sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu.

Các cơ quan Liên hợp quốc bao gồm Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Trung tâm buôn bán quốc tế (ITC) đã thỏa thuận thành lập Ban chỉ đạo của Liên hợp quốc về du lịch vì sự phát triển (SCTD) để thúc đẩy và nâng cao vị trí của du lịch trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

SCTD nhấn mạnh hơn một nửa số nước nghèo nhất thế giới đã coi ngành du lịch là công cụ hiệu quả để giúp những nước này tham gia nền kinh tế toàn cầu và giảm đói nghèo. Phát huy cao nhất vai trò của du lịch đang giúp các nước nghèo đạt được những mục tiêu phát triển.

Du lịch ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, việc làm, thu nhập cho các nước đang phát triển và hiện đã trở thành nguồn xuất khẩu lớn thứ nhất hoặc thứ hai của 20 trong số 48 nước chậm phát triển nhất thế giới, đồng thời là nguồn tăng trưởng bền vững ở ít nhất 10 nước khác.

Ngành du lịch đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tiến bộ kinh tế xã hội ở nhiều nước và là ưu tiên phát triển đối với đa số các nước nghèo nhất.

SCTD khẳng định cơ quan này sẽ phối hợp những nỗ lực hỗ trợ và giúp đỡ kỹ thuật du lịch cho các nước đang phát triển. Hành động thúc đẩy du lịch toàn cầu đầu tiên của SCTD là tổ chức lễ hội du lịch đặc biệt với chủ đề “Thúc đẩy du lịch vì phát triển bền vững và giảm đói nghèo,” tại Hội nghị cấp cao lần thứ tư các nước chậm phát triển nhất (LDC) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/5 tới.

Sự kiện này sẽ đặt khuôn khổ mới để phát triển thông qua du lịch, mở ra cơ hội để các nước LDC, các cơ quan của Liên hợp quốc, các nước tài trợ và những thể chế quốc tế khác cùng tìm các biện pháp thúc đẩy du lịch, tạo những cơ chế để các nước LDC đa dạng hóa nền kinh tế và thúc đẩy chiến lược tăng trưởng toàn diện, xóa đói nghèo.

Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh vai trò của du lịch giúp tăng cường sự tham gia của các nước LDC vào nền kinh tế toàn cầu và là công cụ để xóa đói nghèo, sẽ là tiêu điểm của Diễn đàn phát triển xuất khẩu thế giới (WEDF) do ITC và UNWTO phối hợp tổ chức tại Istanbul từ ngày 10-11/5, bên lề Hội nghị cấp cao lần thứ tư các nước LDC./.

Theo Vietnamtourim