Chủ nhật,  26/09/2021

Thanh Hóa mở rộng quy mô đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch

Ngày 26-4-2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, theo Công văn số 658/TTg-KGVX.Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, với số vốn hơn 200 tỷ đồng, trên diện tích tám ha. Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà trường đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng chức năng, nhiệm vụ về đào tạo đại học. Đến nay, trường đã có 125 cán bộ, giảng viên cơ hữu, 67 cán bộ, giảng viên có trình độ trên đại học, bảo đảm các quy định đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giai đoạn đầu đào tạo đại học, trường có sáu ngành chính là: Đồ họa, Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật và ngành Việt Nam...

Ngày 26-4-2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, theo Công văn số 658/TTg-KGVX.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, với số vốn hơn 200 tỷ đồng, trên diện tích tám ha. Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà trường đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng chức năng, nhiệm vụ về đào tạo đại học. Đến nay, trường đã có 125 cán bộ, giảng viên cơ hữu, 67 cán bộ, giảng viên có trình độ trên đại học, bảo đảm các quy định đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giai đoạn đầu đào tạo đại học, trường có sáu ngành chính là: Đồ họa, Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật và ngành Việt Nam học.

Theo Nhandan