Thứ tư,  22/09/2021

Khai mạc Lễ hội Làng Sen mừng sinh nhật Bác

Ngày 17/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - tổ chức kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2011.Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đình Hường, Bí thư Huyện ủy nêu rõ những công lao to lớn của Bác đối với đất nước, với quê hương và khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.Tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, huyện Nam Đàn đang có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng với tốc độ khá, trong đó thu nhập bình quân đầu người từ 5,9 triệu đồng/người/năm (năm 2005) lên 16 triệu đồng/người/năm (năm 2010).Hiện nay, huyện đang tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển nhanh cơ sở...

Ngày 17/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đàn – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – tổ chức kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2011.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đình Hường, Bí thư Huyện ủy nêu rõ những công lao to lớn của Bác đối với đất nước, với quê hương và khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, huyện Nam Đàn đang có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng với tốc độ khá, trong đó thu nhập bình quân đầu người từ 5,9 triệu đồng/người/năm (năm 2005) lên 16 triệu đồng/người/năm (năm 2010).

Hiện nay, huyện đang tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển nhanh cơ sở hạ tầng, khai thác tốt tiềm năng du lịch, cải thiện trình độ dân trí nhằm xây dựng huyện phát triển nhanh, vững chắc, xứng đáng với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động nghệ thuật quần chúng chào mừng sinh nhật Bác 19/5, được tổ chức hàng năm từ năm 1981 đến nay. Tại huyện Nam Đàn, việc tổ chức lễ hội này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tình cảm của người dân đối với Bác.

Trong buổi chiều 17/5, các hoạt động văn hóa, văn nghệ liên quan đến Lễ hội Làng Sen đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân và các đoàn nghệ thuật đến từ các địa phương./.

Theo Vietnamtourim