Chủ nhật,  26/09/2021

Kết quả hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2011

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 5/2011, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước tính có 242.000 lượt khách tăng 10% so với với cùng kỳ năm 2010, trong đó khách đến bằng đường hàng không là 190.000 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2010; bằng đường khác ước tính là 50.000 lượt người, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu là khách đến bằng đường bộ.Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 05 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1.400.000 lượt, tăng 8% so cùng kỳ và đạt 40% kế hoạch năm 2011 ( KH: 3.500.000 lượt). Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 3680tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 19.480 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ và đạt 40% kế họach năm 2011.Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2001, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức liên tiếp 2 sự kiện nhằm kích cầu du lịch nội địa. Đó là Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam tại công viên văn hóa Đầm...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 5/2011, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước tính có 242.000 lượt khách tăng 10% so với với cùng kỳ năm 2010, trong đó khách đến bằng đường hàng không là 190.000 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2010; bằng đường khác ước tính là 50.000 lượt người, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu là khách đến bằng đường bộ.

Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 05 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1.400.000 lượt, tăng 8% so cùng kỳ và đạt 40% kế hoạch năm 2011 ( KH: 3.500.000 lượt). Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 3680tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 19.480 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ và đạt 40% kế họach năm 2011.

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2001, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức liên tiếp 2 sự kiện nhằm kích cầu du lịch nội địa. Đó là Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam tại công viên văn hóa Đầm Sen ( 27/5- 29/5) và Lễ hội Trái cây Nam bộ (01/6- 06/6) tại Khu du lịch Suối Tiên. Do đó, lượng khách du lịch đến thành phố trong tháng 6/2011 có khả năng tăng cao so với tháng trước nhất là khách nội địa, góp phần tăng doanh thu du lịch thành phố.

Theo Vietnamtourim