Thứ ba,  28/03/2023

UNWTO phát thông điệp của Ngày Du lịch thế giới

Nhằm nâng cao vị thế của ngành du lịch trong chương trình nghị sự kinh tế và chính trị toàn cầu, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã phát đi thông điệp của Ngày Du lịch thế giới năm 2011 (27/9) là “Du lịch nối kết các nền văn hóa.”Theo Tổng Thư ký UNWTO Taleb Rifai, đây là cơ hội quảng bá vai trò của du lịch trong quá trình đưa các nền văn hóa thế giới xích lại gần nhau và thúc đẩy hòa hợp toàn cầu.Thông qua du lịch, hàng triệu người từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự tương tác giữa những người có nền tảng kinh tế, văn hóa xã hội cũng như lối sống khác nhau đã mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy sự khoan dung, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường giá trị của sự đa dạng văn hóa.Du lịch năm 2011 sẽ thu hút sự chú ý đến vai trò quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy tất cả các hình thức biểu hiện của các nền văn hóa, công cụ thiết...
Nhằm nâng cao vị thế của ngành du lịch trong chương trình nghị sự kinh tế và chính trị toàn cầu, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã phát đi thông điệp của Ngày Du lịch thế giới năm 2011 (27/9) là “Du lịch nối kết các nền văn hóa.”

Theo Tổng Thư ký UNWTO Taleb Rifai, đây là cơ hội quảng bá vai trò của du lịch trong quá trình đưa các nền văn hóa thế giới xích lại gần nhau và thúc đẩy hòa hợp toàn cầu.

Thông qua du lịch, hàng triệu người từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự tương tác giữa những người có nền tảng kinh tế, văn hóa xã hội cũng như lối sống khác nhau đã mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy sự khoan dung, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường giá trị của sự đa dạng văn hóa.

Du lịch năm 2011 sẽ thu hút sự chú ý đến vai trò quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy tất cả các hình thức biểu hiện của các nền văn hóa, công cụ thiết yếu để phát triển du lịch bền vững.

Năm 2010, 940 triệu người trên thế giới đã đi du lịch đến các nước khác, tiếp xúc trực tiếp với các nền văn hóa vật thể như các tượng đài, công trình nghệ thuật… và văn hóa phi vật thể như âm nhạc, ẩm thực.

UNWTO dự báo số khách du lịch năm 2011 sẽ tăng 4% so với năm 2010./.

Theo Vietnamtourim