Thứ sáu,  02/12/2022

Tăng khai thác du lịch qua cửa khẩu Móng Cái

Ngày 7/7, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị về tăng cường quản lý, khai thác khách du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Các đại biểu đã trao đổi và thảo luận để thống nhất các nội dung trong dự thảo phương án quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc, sử dụng hộ chiếu nhập xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái; quy chế tổ chức quản lý hoạt động của câu lạc bộ doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái lập một tổ chức hoạt động theo hình thức câu lạc bộ, với sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp lữ hành có đủ điều kiện.Câu lạc bộ này ra đời sẽ góp phần nâng cao vị thế của du lịch Quảng Ninh nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách cũng như vai trò, hiệu...

Ngày 7/7, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị về tăng cường quản lý, khai thác khách du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.Các đại biểu đã trao đổi và thảo luận để thống nhất các nội dung trong dự thảo phương án quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc, sử dụng hộ chiếu nhập xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái; quy chế tổ chức quản lý hoạt động của câu lạc bộ doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái lập một tổ chức hoạt động theo hình thức câu lạc bộ, với sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp lữ hành có đủ điều kiện.

Câu lạc bộ này ra đời sẽ góp phần nâng cao vị thế của du lịch Quảng Ninh nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách cũng như vai trò, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ giải quyết những mâu thuẫn, bất hợp lý và tiêu cực trong kinh doanh đã xảy ra.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh sớm hoàn thiện Bản quy chế hoạt động của câu lạc bộ, để sớm thông qua cơ quan quản lý nhà nước ký quyết định ban hành và công bố quyết định ra mắt câu lạc bộ.

Theo VietnamPlus