Thứ hai,  08/08/2022

Thêm 6 di tích được công nhận là di tích lịch sử quốc gia

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận thêm 06 di tích là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong số 06 di tích lịch sử được xếp hạng di tích quốc gia, tỉnh Quảng Nam có 02 di tích, đó là: lăng mộ bà Đoàn Quý Phi thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên; khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ thuộc xã Tam Vinh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Tỉnh Đăk Nông có 02 di tích lịch sử, đó là: địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ thuộc xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa và xã Nam Bình, huyện Đăk Song và địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh thuộc xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.Tỉnh Thanh Hóa có 01 di tích được công nhận đó là đền thờ Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa. Di tích còn lại được công nhận trong đợt này là Bia Ma Nhai năm 1335 ở núi Thành Nam thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ...

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận thêm 06 di tích là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trong số 06 di tích lịch sử được xếp hạng di tích quốc gia, tỉnh Quảng Nam có 02 di tích, đó là: lăng mộ bà Đoàn Quý Phi thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên; khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ thuộc xã Tam Vinh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Tỉnh Đăk Nông có 02 di tích lịch sử, đó là: địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ thuộc xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa và xã Nam Bình, huyện Đăk Song và địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh thuộc xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.

Tỉnh Thanh Hóa có 01 di tích được công nhận đó là đền thờ Cao Bá Điển, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa. Di tích còn lại được công nhận trong đợt này là Bia Ma Nhai năm 1335 ở núi Thành Nam thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Theo Vietnamtourism