Thứ sáu,  12/08/2022

Đoàn Famtrip Nga đến tham quan và khảo sát du lịch tại Quảng Nam

Ngày 09 và 10/8/2011, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích - Du lịch Mỹ Sơn và Trung tâm Văn hoá Thể thao Hội An đón tiếp các đại biểu đại diện cho các hãng lữ hành quốc tế, các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình tỉnh Yaroslav, Cộng hòa Liên Bang Nga đến tham quan, khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Nam.Đoàn đã tham quan, khảo sát hai di sản văn hóa thế giới: Khu đền tháp Mỹ Sơn; Khu phố cổ Hội An, thăm một số làng nghề truyền thống và các dịch vụ du lịch biển của tỉnh Quảng...

Ngày 09 và 10/8/2011, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích – Du lịch Mỹ Sơn và Trung tâm Văn hoá Thể thao Hội An đón tiếp các đại biểu đại diện cho các hãng lữ hành quốc tế, các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình tỉnh Yaroslav, Cộng hòa Liên Bang Nga đến tham quan, khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đã tham quan, khảo sát hai di sản văn hóa thế giới: Khu đền tháp Mỹ Sơn; Khu phố cổ Hội An, thăm một số làng nghề truyền thống và các dịch vụ du lịch biển của tỉnh Quảng Nam.

Theo Vietnamtourism