Thứ tư,  07/06/2023

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 5 – 2011

Tối 2-12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, An Giang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh An Giang khai mạc "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 5-2011"."Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 5-2011" diễn ra đến hết ngày 4-12 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao như: hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa khu vực III, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam" giới thiệu các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của 54 dân tộc, thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer... Hội chợ thương mại và giới thiệu các món ăn ngon Nam...

Tối 2-12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, An Giang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh An Giang khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 5-2011”.
“Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 5-2011” diễn ra đến hết ngày 4-12 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục – thể thao như: hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa khu vực III, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam” giới thiệu các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của 54 dân tộc, thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer… Hội chợ thương mại và giới thiệu các món ăn ngon Nam Bộ…


Theo Nhandan