Thứ tư,  01/02/2023

Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch

Ngày 08/12/2011, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo, tập huấn Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch (từ ngày 08 – 10/12/2011) nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đồng thời giới thiệu về Nhãn Bông sen xanh và tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý cơ sở lưu trú du lịch cho các cơ sở lưu trú du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên.Trong khuôn khổ hội thảo, Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch giới thiệu bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh đồng thời phối hợp với dự án AEMAS (Chương trình đào tạo cán bộ quản lý năng lượng trực thuộc hệ thống quản lý năng lượng ASEAN thuộc trung tâm năng lượng ASEAN) tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng cho cán bộ các cơ quan quản lý du lịch và các khách sạn từ 3 - 5 sao của một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên. Tham gia hội thảo, tập huấn bao gồm...

Ngày 08/12/2011, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo, tập huấn Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch (từ ngày 08 – 10/12/2011) nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đồng thời giới thiệu về Nhãn Bông sen xanh và tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý cơ sở lưu trú du lịch cho các cơ sở lưu trú du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Trong khuôn khổ hội thảo, Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch giới thiệu bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh đồng thời phối hợp với dự án AEMAS (Chương trình đào tạo cán bộ quản lý năng lượng trực thuộc hệ thống quản lý năng lượng ASEAN thuộc trung tâm năng lượng ASEAN) tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng cho cán bộ các cơ quan quản lý du lịch và các khách sạn từ 3 – 5 sao của một số tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên. Tham gia hội thảo, tập huấn bao gồm đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh và đại diện các khách sạn đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ AEMAS (cán bộ quản lý năng lượng ASEAN).

Hiện nay, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu là mối quan tâm, là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Đặc biệt, đối với ngành du lịch, môi trường là điều kiện cần thiết để phát triển. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả.

theo dulichvn.org.vn