Thứ hai,  04/12/2023

Khách tham quan Vườn hoa thành phố Đà Lạt tăng mạnh

Ban Quản lý Vườn hoa thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2011 lượng khách tới vườn hoa tham quan đã tăng từ 654 nghìn lượt người lên trên 710 nghìn lượt người, tăng 11% so với năm 2010, doanh thu cũng từ 7 tỷ đồng tăng lên trên 10,5 tỷ đồng.Nguyên nhân là do trong năm 2011 vườn hoa thành phố đã đầu tư trồng mới thêm nhiều chủng loại hoa nên đã đáp ứng nhu cầu thưởng thức hoa của du khách.Ngoài ra, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoa, tạo thêm sân chơi cho khách tới tham quan.Trong năm 2011, vườn hoa Đà Lạt đã sản xuất được 330 nghìn chậu, túi hoa các loại để thay thế cho những loại hoa đã già cỗi hoặc kém chất lượng. Trong năm 2012 tới, vườn hoa thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 780 nghìn lượt khách tới tham...
Ban Quản lý Vườn hoa thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2011 lượng khách tới vườn hoa tham quan đã tăng từ 654 nghìn lượt người lên trên 710 nghìn lượt người, tăng 11% so với năm 2010, doanh thu cũng từ 7 tỷ đồng tăng lên trên 10,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do trong năm 2011 vườn hoa thành phố đã đầu tư trồng mới thêm nhiều chủng loại hoa nên đã đáp ứng nhu cầu thưởng thức hoa của du khách.

Ngoài ra, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoa, tạo thêm sân chơi cho khách tới tham quan.

Trong năm 2011, vườn hoa Đà Lạt đã sản xuất được 330 nghìn chậu, túi hoa các loại để thay thế cho những loại hoa đã già cỗi hoặc kém chất lượng. Trong năm 2012 tới, vườn hoa thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 780 nghìn lượt khách tới tham quan.

Theo Vietnamtourims