Thứ sáu,  07/05/2021

Hà Giang: Khai trương Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và sinh thái Hạ Thành

Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Giang đã long trọng tổ chức khai trương Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và sinh thái (VHDLCĐ) thuộc thôn Hạ Thành, xã Phương Độ. Hạ Thành là thôn vùng thấp của xã Phương Độ, cách trung tâm thành phố 6 km, đường sá giao thông đi lại thuận tiện, thôn có 117 hộ với gần 600 khẩu, 100% người dân là dân tộc Tày. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Hạ Thành đã đoàn kết, tự lực tự cường vượt khó đi lên, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng thôn đi lên. Phát triển du lịch gắn với xây dựng làng văn hóa của thôn là điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho việc bảo tồn không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, là điều kiện tốt để bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút khách du lịch đến thăm quan du lịch.Để thôn đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban quản lý làng văn hóa du lịch...
Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Giang đã long trọng tổ chức khai trương Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và sinh thái (VHDLCĐ) thuộc thôn Hạ Thành, xã Phương Độ.

Hạ Thành là thôn vùng thấp của xã Phương Độ, cách trung tâm thành phố 6 km, đường sá giao thông đi lại thuận tiện, thôn có 117 hộ với gần 600 khẩu, 100% người dân là dân tộc Tày. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Hạ Thành đã đoàn kết, tự lực tự cường vượt khó đi lên, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng thôn đi lên. Phát triển du lịch gắn với xây dựng làng văn hóa của thôn là điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho việc bảo tồn không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, là điều kiện tốt để bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút khách du lịch đến thăm quan du lịch.

Để thôn đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban quản lý làng văn hóa du lịch và thôn xây dựng quy ước, hương ước, nội quy của thôn để du khách và nhân dân cùng thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của thôn, thực hiện nếp sống mới, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; các hộ gia đình tiếp tục chỉnh trang lại nhà cửa, cải tạo các công trình phụ trợ, giữ vững thương hiệu Làng VHDLCĐ và sinh thái.

Theo Vietnamtourims