Thứ năm,  30/03/2023

Quảng Bình – Mời chuyên gia Anh quảng bá du lịch hang động ra thế giới

Ngày 04/11, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis cho biết, đã mời hai chuyên gia hang động hàng đầu về Quảng Bình quảng bá du lịch hang động ra thế giới và đào tạo các hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm. Theo ông Nguyễn Châu Á, ông Howard Limbert cùng vợ đến Phong Nha-Kẻ Bàng tập trung đào tạo hướng dẫn viên cho Oxalis và đánh giá an toàn cho các lộ trình tour của Oxalis... cố vấn các hạng mục an toàn, các kỹ năng du lịch mạo hiểm ở rừng nhiệt đới, huấn luyện các kỹ năng du lịch mạo hiểm hang động, leo núi. Đặc biệt, ông H.Limbert sẽ cùng vợ quảng bá du lịch hang động với thế giới bằng cách dẫn dắt các đoàn làm phim ở châu Mỹ, châu Âu làm phim về hệ thống hang động tại Quảng Bình. Vợ chồng H.Limbert và các cộng sự đã có lịch sử hơn 20 năm khám phá hang động ở Việt Nam và đã tìm kiếm được gần 200km hang động tại Quảng Bình, trong đó ông có công đưa Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên...
Ngày 04/11, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis cho biết, đã mời hai chuyên gia hang động hàng đầu về Quảng Bình quảng bá du lịch hang động ra thế giới và đào tạo các hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm.

Theo ông Nguyễn Châu Á, ông Howard Limbert cùng vợ đến Phong Nha-Kẻ Bàng tập trung đào tạo hướng dẫn viên cho Oxalis và đánh giá an toàn cho các lộ trình tour của Oxalis… cố vấn các hạng mục an toàn, các kỹ năng du lịch mạo hiểm ở rừng nhiệt đới, huấn luyện các kỹ năng du lịch mạo hiểm hang động, leo núi.

Đặc biệt, ông H.Limbert sẽ cùng vợ quảng bá du lịch hang động với thế giới bằng cách dẫn dắt các đoàn làm phim ở châu Mỹ, châu Âu làm phim về hệ thống hang động tại Quảng Bình.

Vợ chồng H.Limbert và các cộng sự đã có lịch sử hơn 20 năm khám phá hang động ở Việt Nam và đã tìm kiếm được gần 200km hang động tại Quảng Bình, trong đó ông có công đưa Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa mạo địa chất. Ông cũng là người đã giúp thế giới biết đến hang động Sơn Đòng lớn nhất toàn cầu vào năm 2009.

Theo Vietnamtourims