Thứ ba,  21/03/2023

Quảng Ninh tăng cường quản lý, tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc triển khai công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn và quản lý hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long.Tại hội nghị, đại diện một số ngành, địa phương, các doanh nghiệp vận chuyển khách, kinh doanh khách sạn, nhà hàng đã tham gia ý kiến vào dự thảo quy định quản lý hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; Quy chế tạm thời quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã lắp dựng 28 biển công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin từ du khách về môi trường kinh doanh du lịch. Cùng với các biện pháp quản lý hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, hội nghề nghiệp tại các địa phương để vận động nhân dân, doanh nghiệp tích cực thực hiện các cam kết với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch;...

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc triển khai công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn và quản lý hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long.
Tại hội nghị, đại diện một số ngành, địa phương, các doanh nghiệp vận chuyển khách, kinh doanh khách sạn, nhà hàng đã tham gia ý kiến vào dự thảo quy định quản lý hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; Quy chế tạm thời quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã lắp dựng 28 biển công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin từ du khách về môi trường kinh doanh du lịch. Cùng với các biện pháp quản lý hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, hội nghề nghiệp tại các địa phương để vận động nhân dân, doanh nghiệp tích cực thực hiện các cam kết với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch; tổ chức rà soát các đối tượng, các cơ sở kinh doanh du lịch có dấu hiệu phát sinh các hiện tượng ảnh hưởng đến môi trường du lịch để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Theo Nhandan