Cụ thể, giá dịch vụ vận chuyển khách tham quan cho loại hình hợp đồng chuyến từ 250.000 đồng đến 280.000 đồng/giờ/tàu đối với loại tàu hạng đủ tiêu chuẩn; từ 280.000 đồng đến 400.000 đồng/giờ/tàu đối với loại tàu hạng 4; từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/giờ/tàu đối với loại tàu hạng 3; từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/giờ/tàu đối với loại tàu hạng 2.

Những ngày cao điểm như thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hội, mùa hè, tăng không quá 30% so với mức giá trên nhưng phải được niêm yết công khai trên tàu và trên phương tiện truyền thông của bến tàu khách. Giá vé cho khách đi lẻ cả chiều đi và về đối với tuyến Cảng tàu – Công viên Vạn Cảnh 100.000 đồng/khách; tuyến Cảng tàu – Công viên các hang động 150.000 đồng/khách; tuyến Cảng tàu – Trung tâm bảo tồn văn hoá biển; tuyến Cảng tàu – Trung tâm giải trí biển và tuyến Cảng tàu – Bến Gia Luận, mỗi tuyến là 300.000 đồng/khách. Những ngày cao điểm như thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hội, mùa hè, giá vé khách lẻ vẫn giữ nguyên mức vé trên.

Về giá dịch vụ lưu trú khách tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long đối với loại dịch vụ trọn gói của tàu hạng 4 từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng/24 giờ/khách; tàu hạng 3 từ 1,2 triệu đồng đến 2 triệu đồng/24 giờ/khách; tàu hạng 2 từ 2 triệu đến dưới 3 triệu đồng/24 giờ/khách; tàu hạng 1 từ 5 triệu đồng/24 giờ/khách.

Đối với loại dịch vụ tính theo hợp đồng chuyến không bao gồm tiền ăn, uống và các dịch vụ khác của tàu hạng 4 từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/chuyến.