Thứ tư,  06/07/2022

Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Dự án "Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam". Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua và tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án trong thời gian tới.

Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam”. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua và tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án trong thời gian tới.


Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu diễn ra sinh động trong ngày khai trương hai làng du lịch cộng đồng Bhơ Hồông và làng Đhơ Rồng (Quảng Nam)

Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam” do chính phủ Luxembourg tài trợ và các đối tác gồm Tổ chức Lao động Quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Hội Phụ nữ, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng các địa phương tỉnh Quảng Nam thực hiện từ tháng 6/2011.

Theo đánh giá của nhà tài trợ và các đối tác, Dự án đã thành công bước đầu trong việc giới thiệu và xây dựng một phương pháp tiếp cận mới, nhằm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, khai thác tiềm năng du lịch, hướng đến giảm nghèo bền vững thông qua việc tạo việc làm tại chỗ cho người dân trong vùng Dự án. Một trong 3 hợp phần quan trọng nhất của Dự án này là: Phát triển chuỗi giá trị nhằm quảng bá các điểm du lịch sâu trong đất liền, du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa vật thể và phi vật thể trên cơ sở dựa vào tiềm năng của cộng đồng để làm du lịch, hướng tới mục tiêu tạo việc làm ổn định và giảm nghèo bền vững. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Để thực hiện Dự án, tất cả các yếu tố cần thiết về làng du lịch dựa vào cộng đồng như các ban quản lý, tổ dịch vụ, các đối tác, loại hình nghệ thuật về bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc đều đã được khôi phục và xác lập tại hai làng Bhơ Hồông và Đhrôồng (huyện Đông Giang). Đồng bào ở đây vừa là đối tượng chính, vừa là người được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án, được lựa chọn để tham gia vào từng phần việc cụ thể và được tập huấn kỹ năng để tham gia mô hình du lịch dựa vào cộng đồng. Các kiến thức về kỹ năng phục vụ, giao tiếp với du khách, các khóa đào tạo dịch vụ ẩm thực cho du khách nghỉ ngơi ở làng, các khóa đào tạo về hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, những câu chuyện dân gian, các loại hình âm nhạc, nghệ thuật truyền thống… đã được khơi dậy và tổ chức một cách hợp lý để cung cấp kỹ năng cho đồng bào, phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Du lịch cộng đồng Quảng Nam đã và đang trở thành một hướng phát triển mới trên cơ sở kết nối các giá trị văn hóa để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch có giá trị cao. Từ những kết quả bước đầu của mô hình phát triển du lịch cộng đồng, Tổ chức Lao động Quốc tế và các đối tác tham gia Dự án đã đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, như: Tỉnh Quảng Nam nên tiếp tục phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện vùng sâu trong đất liền; đầu tư phát triển và quảng bá các “điểm đến” trên cơ sở phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Đặc biệt, để nhân rộng mô hình phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh Quảng Nam nên liên kết với các địa phương trong khu vực nhằm kết nối thị trường cho các sản phẩm du lịch để tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị cao và bền vững.

Theo Vietnamtourism.vn