Thứ hai,  02/08/2021

Thu hút khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2014

Sáng 25-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lâm Ðồng phối hợp Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Ðà Lạt tổ chức Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm triển khai Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Ðà Lạt. Theo thống kê, chỉ riêng du khách đến Lâm Ðồng từ đầu năm đến nay đã đạt 2,3 triệu lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, một số đơn vị chủ trì các sự kiện chưa chủ động trong việc quảng bá đến du khách, sự gắn kết giữa các tỉnh Tây Nguyên trong triển khai hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2014 gặp nhiều hạn chế. Trong sáu tháng cuối năm, Lâm Ðồng và các tỉnh Tây Nguyên sẽ thúc đẩy quảng bá tuyên truyền, thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế như chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo Nhandan