Thứ tư,  14/04/2021

Ngừng hoạt động Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy từ đầu năm 2016

Từ ngày 1/1/2016, chấm dứt hoạt động của Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy-Quảng Ninh là một trong những nội dung của Quyết định số 4036/QĐ-Ủy ban Nhân dân do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 18/12/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh. 

Tỉnh Quảng Ninh quyết định đưa Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (được phê duyệt tại quyết định số 3422/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 13/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) và dừng hoạt động của các tàu tại cảng trên kể từ ngày 1/1/2016. 

Còn Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, khách đi đảo Cát Bà và tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (theo quyết định ngày 25/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải). 

Ngoài ra, 5 cảng, bến cũng được phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, gồm Cảng khách du lịch quốc tế Hòn Gai, Bến khách Hòn Gai (bến thủy nội địa), Cảng khách du lịch Cọc 3, Cảng Nam Cầu Trắng, Cảng Vũng Đục. 

Căn cứ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt./. 

Theo VietnamPlus