Thứ sáu,  16/04/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 31/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 tại 05 điểm cầu: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Tổng cục Thể dục thể thao - Tổng cục Du lịch.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của ngành.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Năm 2015, Ngành văn hoá, thể thao và du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2015, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước.

100% các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành đúng tiến độ, các giá trị văn hóa dân tộc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Trong năm có 02 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh; Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt và 25 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia; có 56 di tích cấp quốc gia, 43 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận; Các Chương trình nghệ thuật phục vụ tốt các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của Ngành; có 617 Nghệ nhân ưu tú, 102 Nghệ sĩ nhân dân, 385 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách, chế độ đối với nghệ nhân, nghệ sĩ.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đạt được nhiều kết quả. Trách nhiệm của các cấp chính quyền, Ban Tổ chức, Ban Quản lý lễ hội được nâng cao. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời chấn chỉnh một số lễ hội phản cảm được dư luận và xã hội đồng tình. Công tác chấm điểm việc quản lý và tổ chức lễ hội bước đầu đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa cơ sở, vùng núi, biên giới có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ đã hoàn thành. Nhiều hoạt động trong lĩnh vực gia đình được triển khai có hiệu quả thiết thực, truyền thông về gia đình và công tác gia đình tiếp tục được đẩy mạnh ở Trung ương và địa phương với hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu và giữ vững thành tích tại Đại hội Thể thao khu vực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tài năng các môn Olympic được chú trọng đầu tư, nhiều vận động viên đạt thành tích chuẩn tham dự Olympic; lần đầu tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2015, thu hút trên 4 triệu người tham gia.

Du lịch tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 337.830 tỷ đồng tạo tiền đề căn bản để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước vào năm 2020.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong năm 2015, Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ rõ những lĩnh vực mà ngành còn có những hạn chế yếu kém cần khắc phục trong các lĩnh vực: công tác tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn xã hội hóa; công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác quản lý và chẩn chỉnh sai phạm trong thi người đẹp trong nước và quốc tế; công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; việc vận hành, khai thác các thiết chế, công trình thể thao sau khi tổ chức các sự kiện thể thao; viêc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2015 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bước trưởng thành lớn, là điều rất vinh dự nhưng ngành cũng còn có những trách nhiệm hết sức nặng nề. Đặc biệt là năm 2016 là năm có nhiều hoạt động và ngày lễ lớn, đỏi hỏi ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải nỗ lực hơn nữa làm sao để các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, người dân…đều có nhận thức đúng đắn, chuẩn mực về văn hóa, thấy được vai trò quan trọng của văn hóa không chỉ là nền tảng của xã hội mà còn là mục tiêu, động lực,thúc đẩy kinh tế –  xã hội phát triển.

Để năm 2016 phát huy những thành tựu đã đạt được và hạn chế những yếu kém, thiếu sót của Ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung thực thiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế của Ngành, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng Luật Du lịch sửa đổi và sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao;Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển  các lĩnh vực hoạt động của Ngành; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh từ trong gia đình đến toàn xã hội; Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016; Tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy du lịch liên vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch; Nâng cao chất lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2016….

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015./.

Theo Dangcongsan.vn