Thứ tư,  07/06/2023

Việt Nam miễn visa cho tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài sẽ được miễn visa (thị thực) trong thời gian làm nhiệm vụ tại Việt Nam.

Ngày 21/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trên cơ sở có đi có lại.

Theo đó, thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài được miễn thị thực không phân biệt quốc tịch trên các chuyến bay của hãng hàng không đó đến và đi từ Việt Nam. Danh sách được miễn còn bao gồm thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đi hoặc đến Việt Nam trên các chuyến bay thương mại hay các phương tiện giao thông khác, trong đó có một chiều là để làm nhiệm vụ.

Các thành viên tổ bay được tạm trú và đi lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (trừ những khu vực cấm hoặc hạn chế đi lại theo quy định của pháp luật Việt Nam), trong thời gian chờ khởi hành trở lại chuyến bay đến hoặc chuyến bay thường lệ tiếp theo.

Thành viên tổ bay của các hãng hàng không được miễn thị thực cần xuất trình hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng, thẻ thành viên tổ bay còn giá trị và văn bản xác nhận của hãng hàng không nêu rõ nhiệm vụ trên các chuyến bay của hãng.

Theo VnExpress