Thứ sáu,  25/06/2021
Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển du lịch:

3 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2018

LSO-Ngày 22/12, tại huyện Bắc Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phát triển du lịch tỉnh tổng kết hoạt động phát triển du lịch năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển du lịch tỉnh dự và chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển Du lịch chủ trì hội nghị

Năm 2017, BCĐ Phát triển du lịch đã tích cực chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án và chương trình phát triển du lịch trọng tâm theo định hướng của tỉnh. Các ngành thành viên BCĐ đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Đặc biệt là xây dựng Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự thảo đề cương Đề án thí điểm mô hình Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn, Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Quảng Tây, Trung Quốc); tham mưu kế hoạch thực hiện Kết luận số 152-KL/TU ngày 25/7/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện đề xuất quy định chung về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến, hợp tác đầu tư và liên kết phát triển du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành chức năng đang hoàn thiện Đề án Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2022 ; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa hoa đào và tổ chức Lễ hội hoa đào Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo….

Với những nỗ lực của BCĐ và các huyện, thành phố, du lịch tỉnh được duy trì và phát triển ổn định; năm 2017, tổng số khách đến Lạng Sơn ước đạt 2,64 triệu lượt, tăng 9,5% so với năm 2016; trong đó, khách quốc tế 382 nghìn lượt, khách trong nước 2,26 triệu lượt; tổng doanh thu ước đạt 910 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng BCĐ Phát triển du lịch nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đó là: các ngành, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển du lịch; tổ chức thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm về những vấn đề du lịch, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch tại các địa bàn trọng điểm như: Khu du lịch Mẫu Sơn, trung tâm thành phố và huyện Bắc Sơn; các huyện và thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể lựa chọn điểm du lịch và sản phẩm du lịch hay nhóm sản phẩm và có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Trước đó, các đại biểu đã đi thực địa khảo sát một số mô hình, điểm có triển vọng phát triển du lịch tại 3 xã: Quỳnh Sơn, Bắc Sơn và Chiến Thắng.

Phan Cầu