Thứ năm,  09/12/2021

Họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh

LSO-Chiều nay (13/3), Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh họp đánh giá kết quả phát triển du lịch và hoạt động của ban chỉ đạo trong năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ chung.

Trong đó, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và các đề án, dự án tại khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh; tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Công tác xúc tiến du lịch được tăng cường thông qua tổ chức thành công 18 sự kiện trong tỉnh và tham gia quảng bá tại 14 sự kiện ngoài tỉnh, cấp phát 2.000 quyển du lịch Lạng Sơn mùa lễ hội, 2.000 bản đồ du lịch… Nhờ đó, môi trường du lịch ngày càng được đảm bảo; thị trường du lịch được mở rộng; sản phẩm du lịch được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ ra một số hạn chế như: công tác tham mưu chưa trọng tâm, trọng điểm; nhiều sản phẩm du lịch hiện có chưa đưa vào các tour, tuyến; hình thức quảng bá, tuyên truyền chưa phong phú; chất lượng nhân lực, cơ sở lưu trú chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Cùng đó, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế để mời gọi doanh nghiệp đầu tư, khuyến khích người dân tham gia vào các dự án du lịch của tỉnh; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch tại các điểm du lịch có tiềm năng, lợi thế; lập danh mục các dự án có khả năng phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp; tiếp tục triển khai các dự án phát triển du lịch cộng đồng và tâm linh; nâng cao chất lượng quản trị cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

MINH NGỌC – TUYẾT MAI