Thứ tư,  06/12/2023

Từ năm 2020, áp dụng quy định mới về phí tham quan di tích Cố đô Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Từ năm 2020, áp dụng quy định mới về phí tham quan di tích Cố đô Huế

 

Theo đó, mức thu phí tham quan theo từng điểm tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam) như sau: Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là 200.000 đồng đối với người lớn; 40.000 đồng đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định là 150.000 đồng đối với người lớn; 30.000 đồng đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Các khu di tích: Lăng Gia Long; lăng Thiệu Trị; lăng vua Đồng Khánh; điện Hòn Chén, Cung An Định là 50.000 đồng đối với người lớn; miễn phí đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m.

Mức thu phí tham quan theo tuyến tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam) như sau: Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định là 420.000 đồng đối với người lớn; 80.000 đồng đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định 530.000 đồng đối với  người lớn; 100.000 đồng đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích) là 580.000 đối với người lớn, 110.000 đồng đối với trẻ em từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m.

Bên cạnh việc thu phí tham quan thì chính sách miễn, giảm phí tham quan cũng được quy định cụ thể như sau: Điểm di tích được giảm phí gồm: Hoàng Cung Huế, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức và Lăng vua Khải Định. Tuyến gộp giảm phí (tuyến 03 điểm): Hoàng Cung Huế – lăng vua Minh Mạng – lăng vua Khải Định. Thời gian giảm phí từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, miễn phí tham quan đối với các trường hợp: Đối với tết Nguyên Đán: miễn phí 03 ngày (từ ngày 01 – 03 âm lịch); đối với ngày lễ: miễn phí ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày Quốc khánh (02/9): áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; trẻ em dưới 7 tuổi; học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm; các trường hợp cá biệt, đặc thù, giao Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Theo Chinhphu